Privacyverklaring

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Wij handelen volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). We zullen nooit ongevraagd persoonsgegevens van cliënten doorgeven aan derden. We hebben een privacyreglement opgesteld voor de praktijk. Hoe wij omgaan met persoonsgegevens kan de patiënt lezen in ons privacy statement.

Praktijk Adamse kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruikt maakt van de diensten van praktijk Adamse en/of omdat u deze zelf bij het invullen van het contactformulier op de website aan Praktijk Adamse verstrekt. Praktijk Adamse kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw email adres
  • Uw verzekering gegevens
  • Uw huisarts/specialist
  • Uw medische geschiedenis
  • Dossier van uw behandelproces
  • Betalingsgegevens


Waarom Praktijk Adamse gegevens nodig heeft
Ondersteunen en in stand houden van een goed paramedische hulpverlening.
Praktijk Adamse verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per email en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt wilt worden.

Financiële afhandeling van de geboden zorg met de patiënt dan wel diens zorgverzekeraar, waaronder het aanmaken, registreren en bewerken van gespecificeerde declaraties.

Praktijk Adamse gebruikt deze persoonsgegevens voor het opmaken van facturen wanneer de aanvullende verzekering niet toereikend is of als er helemaal geen sprake is van een aanvullende verzekering.

 

Hoelang Praktijk Adamse gegevens bewaart
Praktijk Adamse bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan de 15 jaar waartoe zij wettelijk verplicht zijn. Uw gegevens worden niet langer dan nodig is bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

Delen met derden:
Praktijk Adamse verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Recht van inzage, rectificatie en verwijdering
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage of verwijdering sturen naar: info@praktijkadamse.nl. Praktijk Adamse zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek reageren. Let wel diagnoses vastgesteld door de desbetreffende diëtist noodzakelijk voor het opstellen van een dossier en verantwoorden naar de verzekeraar, kunnen niet meteen gecorrigeerd en/of verwijderd worden.

Beveiligen
Praktijk Adamse neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaring en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Praktijk Adamse maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van Praktijk Adamse haar verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Praktijk Adamse op via: info@praktijkadamse.nl.
www.praktijkadamse.nl is de website van Praktijk Adamse.


Praktijk Adamse is als volgt de bereiken:
Postadres/vestigingsadres: Sandenburg 2 2036 PR Haarlem
Telefoon: 06-41039284
Emailadres: info@praktijkadamse.nl
Kamer van koophandel nummer: 50737031