ONZE BEHANDELINGEN!

Voeding, sport & medisch

Afspraak maken


Je kunt bij ons terecht voor

  • Maag- en darmklachten

  • Voeding tijdens zwangerschap en borstvoeding

  • Eetproblemen (anorexia, boulimia, Binge eating disorder)

  • Voedsel allergieën

  • Overgewicht en ondergewicht (volwassenen en kinderen)

  • Diabetes Mellitus (ook zwangerschapsdiabetes)

  • Te hoog cholesterolgehalte en te hoge bloeddruk

  • Sport voeding

EERSTE CONSULT

De eerste afspraak is een intakegesprek, dat ongeveer een uur duurt. Daarnaast wordt tijd in rekening gebracht voor het opstellen van een dieetadvies. Dit heet een persoonlijk dieetadvies. Tijdens dit gesprek staat de kennismaking centraal en bespreken we het doel van de begeleiding. We bespreken ook de aanleiding van je bezoek, je hulpvraag, persoonlijke situatie, voedingsgewoonten, leefsituatie en beweegpatroon. Hierdoor krijgen we een goed beeld van de situatie en zullen we een persoonlijk advies en behandelplan opstellen.

Mee te nemen bij het eerste consult:
– zorgverzekering pas
– geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)
– verwijsbrief (vraag dit na bij uw verzekeraar)

VERVOLGCONSULT

Een vervolgconsult duurt gemiddeld 30 minuten. Tijdens de vervolgconsulten gaan we dieper in op de voeding. Ook de ervaringen van de afgelopen periode staan centraal, waarin resultaten en positieve, maar ook moeilijke situaties besproken kunnen worden. Uiteraard heeft u bij elk consult de mogelijkheid om vragen te stellen.

BEROEPSGEHEIM

Als diëtist zijn we gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de wettelijke voorschriften van de persoonsregistratie. Dit houdt in dat alles wat u met de diëtist bespreekt vertrouwelijk wordt behandeld en dat de gegevens niet aan derden mogen worden verstrekt, tenzij hier toestemming voor is gegeven door de cliënt. Wel ontvangt de verwijzer en/of huisarts een schriftelijke rapportage aan het begin en eind van de begeleiding.

WAT KRIJG JE VERGOED?

U heeft recht op 3 uur dieetadvisering per jaar, vanuit de basisverzekering. Dit gaat eerst van uw eigen risico af. Kinderen en jongeren tot 18 jaar betalen geen eigen risico.

Daarnaast krijgt u een extra vergoeding via de aanvullende verzekering, indien u hiervoor verzekerd bent. Bekijk via deze site welke polissen.

https://www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/dieetadvisering.aspx

 

DTD:
De diëtist is direct toegankelijk. Dat betekent dat u zonder verwijzing een afspraak kunt maken bij de diëtist.
CZ, Ohra, Delta Lloyd en Friesland zorgverzekeraar werken niet met de DTD. Als u bij één van deze zorgverzekeraars verzekerd bent heeft u toch een verwijsbrief van uw arts of specialist nodig, anders wordt het consult niet vergoed en zijn de kosten voor uw rekening.

BEHANDELVOORWAARDEN

Dieetbehandeling: De dieetbehandeling bestaat uit het geheel van activiteiten, dat door de diëtist wordt verricht zodat de patiënt het gestelde doel of meerdere doelen kan bereiken. De bevindingen van de dieetbehandeling zullen indien u een verwijzing heeft gerapporteerd worden aan uw (huis)arts of specialist. Indien u de behandeling wilt beëindigen is een afsluitend consult wenselijk. Hierbij zal een eindrapportage gemaakt worden naar uw (huis)arts of specialist.

Verhindering: Wanneer u een afspraak heeft gemaakt maar u bent verhinderd, dan dient u de afspraak minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen en/of te verzetten. Wanneer de afspraak niet of niet tijdig is afgezegd, dan wordt de voor u geplande tijd wel in rekening gebracht. De rekening wordt niet door uw verzekering vergoed.

Een afspraak voor de maandag afzeggen of verzetten, dan uiterlijk de vrijdag voor het weekend contact opnemen.

Vergoeding: 3 uur dieetvergoeding vanuit het basispakket. Als eerst wordt het eigen risico aangesproken. Kinderen en jongeren onder de 18 betalen geen eigen risico. Indien u aanvullend verzekerd bent, kunt u een extra vergoeding krijgen.

Behandeluren: De behandeluren bestaan uit zowel de directe als indirecte tijd. De directe tijd is waarbij u als cliënt aanwezig bent. De indirecte tijd is de tijd die de diëtist besteed aan het o.a. berekenen en samenstellen van een persoonlijk advies, informeren van de verwijzer en het registeren van uw gegevens (hierbij bent u als cliënt meestal niet aanwezig).

Tarieven Dietistenpraktijk Adamse
Indien het consult niet vergoed wordt door uw zorgverzekeraar zijn dit de kosten die Diëtistenpraktijk Adamse in rekening brengt.

Eerste consult (intake): € 95,00
Vervolgconsulten: € 35,00
Toeslag huisbezoek: € 15,00
Niet nagekomen afspraken (no show): € 35,00

Klachten: Mocht u een klacht hebben dan hopen wij samen met u tot een oplossing te komen. U kunt daarvoor een afspraak maken met Patricia Adamse via tel. 0641039284. Mochten we niet tot een oplossing komen dan kunt u terecht bij de onafhankelijke Klachtencommissie voor Paramedische beroepsbeoefenaren in de eerste lijn zorg:

Klachten commissie Paramedici Eerstelijn (KPC)

Postbus 1161
3800 BD Amersfoort

Telefoon: 033 – 421 61 00